බ්ලූටූත් Wifi ඇලෙක්සා SMART LED විදුලි බුබුලක් 9 W LED සංගීත බල්බ සමග 9W RGBW LED Smart බල්බ

කෙටි විස්තරය:

 • බලය: 7W
 • වර්ණය: RGB, + (2700K-6500K)
 • මූලික: E27 / E26 / B22
 • ස්මාර්ට් LED බල්බ පහන.
 • උෂ්ණත්වය: -20 ℃ ~ 40 ℃. 
 • luminance ඒකීයභාවයක්.
 • සහාය බ්ලූටූත් + WiFi + හඬ පාලනය.
 • ඇමේසන් ඇලෙක්සා / Google මුල් පිටුව / IFTTT සමග කටයුතු කිරීම.
 • ජීවිතය ගුණාත්මක භාවය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා විවිධ ගෙදර හැදූ ආකාරයේ සුදුසු.

 • නැව් තොට: ෂෙන්සෙන්
 • විස්තරය: නායකත්වය ස්මාර්ට් බල්බ
 • ඔබගේ පණිවිඩය අපට එවන්න: